Loading...

Zdjęcia i pamiątki


ZDJĘCIA
 
  
 
FILMY
 
Wiosną 1947 r. Joanna wzięła udział w castingu do filmu Aleksandra Forda "Ulica Graniczna". Do Szkoły Powszechnej nr 161 przyszedł kierownik produkcji Aleksander Suchcicki, który wybrał czterdzieści dziewcząt, w tym Skwarczyńską. Po wieloetapowym castingu do roli Jadzi Białkówny zdecydowano się na przekazanie tej roli Marii Broniewskiej. Z castingu pozostało krótkie nagranie.

KSIĄŻKI O JOANNIE

  

Chrześijanie t. IX, red. Bejze B., wyd. ATK, Warszawa 1982
Druhna Joanna, red. Skwarczyński A., wyd. Michalineum, Marki 2007
Święci skauci, red. Dziewulski P., wyd. Związek Harcerstwa Polskiego, Łódź-Warszawa 2017
Mała Piętnastka, red. Dolaciński Z., Dziewulski P., Jakubowska-Rapkiewicz A., wyd. Chorągiew Łódzka ZHP, Łódź 2018