Loading...

Zbiórka publiczna


18 lipca 1948 r. na jeziorze Gardno na Wybrzeżu Słowińskim doszło do wywróceniu dwóch łodzi. Uczestniczkami tragicznego rejsu były harcerski 15. Łódzkiej Drużyny Harcerek tzw. Małej Piętnastki, które obozowały niedaleko Gardna Wielkiego i kierowały się do miejscowości Rowy, by zobaczyć morze. Przeciążenie łodzi i pojawienie się silnych fal doprowadziło do wywrócenia łódek w wyniku czego zginęło 22 harcerki oraz 3 dorosłe kobiety. Uratowano 15 harcerek oraz 2 mężczyzn. Jest to jedyna tak tragiczna katastrofa na wodach śródlądowych w Polsce. 22 lipca - cztery dni po tragedii - na Starym Cmentarzu w Łodzi pochowano we wspólnej mogile 17 harcerek. Pozostałe harcerki pochowano na innych nekropoliach w mieście.
 
W tym roku od tragedii mija 70 lat. Pamięć o katastrofie na jeziorze Gardno tkwi dalej w pamięci mieszkańców Gardna Wielkiego, Łodzi, rodzin ofiar oraz w pamięci łódzkich harcerzy. Kwatera Małej Piętnastki uległa próbie czasu i wzywa nas do podjęcia kroków ku jej renowacji. Harcerze i seniorzy rucha harcerskiego, Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi oraz rodziny ofiar proszą o włączenie się do zbiórki na rzecz renowacji kwatery grzebalnej harcerek 15 ŁDH.
 
Wpłaty w dobrowolnej wysokości należy dokonać na konto Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi:
▶ 12 1240 5585 1111 0000 4884 4626 
▶ koniecznie z dopiskiem: „przekaz celowy środków pieniężnych na renowację kwatery grobowej harcerek Małej Piętnastki”.

Fot. Piotr Dziewulski